ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Κεντρική Πολιτική -

Γ.Μανιάτης: Τα έργα του προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” στην Αργολίδα

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ολοκληρώνονται αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ στις περιοχές του Δήμου Άργους – Μυκηνών (7 ΧΑΔΑ), του Δήμου Επιδαύρου (3 ΧΑΔΑ), του Δήμου Ερμιονίδος (5 ΧΑΔΑ) και του Δήμου Ναυπλιέων (2 ΧΑΔΑ), συνολικού προϋπολογισμού 2.226.000,00€

Σε πρόσφατη σύσκεψη του Υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), εξετάστηκε η πορεία εξέλιξης των έργων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα για την Αργολίδα.

 

Πιο συγκεκριμένα:

1.  Το έργο με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της πηγής Αγίου Γεωργίου Κιβερίου (Ανάβαλου)»είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με την με αριθμό 118384/11.04.2012 Απόφαση και με συνολικό προϋπολογισμό 10.417.000,00€. Ήδη η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΠΠΕΡΑΑ έχει ολοκληρώσει την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης του έργου του θέματος, συνολικής αμοιβής 394.372,05€ και χρόνου εκπόνησης  7 μήνες, αναμένει δε την άρση των δεσμεύσεων της εγκυκλίου 17917/14.04.2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης για την υπογραφή της σύμβασης και στη συνέχεια για την προώθηση του έργου.
2.  Το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου», προϋπολογισμού 15.700.000,00€ είναι στην διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης, αφού γίνει άρση των δεσμεύσεων της παραπάνω εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3.  Για το έργο με τίτλο «Δίκτυο Αποχέτευσης Δ.Ε. Λέρνας και Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων», προϋπολογισμού 9.925.288,30€, κατατέθηκε αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ σε ανταπόκριση της από 18.11.2013 Πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η υπηρεσία έχει ήδη προβεί σε θετική αξιολόγηση της Πράξης και αναμένει την άρση των δεσμεύσεων της ίδιας εγκυκλίου του ΥΠΑΝ, ώστε να προχωρήσει στην ένταξη της Πράξης. Το ανωτέρω έργο είναι μέρος του σχεδιασμού του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ, γιατί αποτελεί αναγκαία παρέμβαση για τη συνολική προσπάθεια αποφυγής ρύπανσης των πηγών της Λέρνας που υδροδοτούν τον ευρύτερο χώρο της Αργολίδας.

4.  Το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο ‘Υδρευσης  της πόλης του Άργους», με προϋπολογισμό 2.583.000€ βρίσκεται ήδη στην διαδικασία δημοπράτησης και προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

5.  Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ολοκληρώνονται αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ στις περιοχές του Δήμου Άργους – Μυκηνών (7 ΧΑΔΑ), του Δήμου Επιδαύρου (3 ΧΑΔΑ), του Δήμου Ερμιονίδος (5 ΧΑΔΑ) και του Δήμου Ναυπλιέων (2 ΧΑΔΑ), συνολικού προϋπολογισμού 2.226.000,00€.

argoliki.gr

ΚΟΡΥΦΗ