ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - Ποδόσφαιρο -

Κατατέθηκαν οι επιχορηγήσεις σε 44 αθλητικά  Σωματεία Π.Ε. Πελοποννήσου

Η επιχορήγηση αφορά την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων

Κατατέθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι επιχορηγήσεις στους λογαριασμούς 44 αθλητικών σωματείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Πελοποννήσου και Περιφερειακού Συμβούλου Αργολίδας Ιωάννη Μαντζούνη.

Η επιχορήγηση αφορά την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην Περιφέρειά Πελοποννήσου και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων, με ποσό ύψους συνολικά ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (92.250€).

ΚΟΡΥΦΗ