ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ -

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές ελέγχου της καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η απόφαση του περιφερειάρχη ισχύει για τρία έτη

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές ελέγχου της καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η απόφαση του περιφερειάρχη ισχύει για τρία έτη και το έργο των επιτροπών είναι κρίσιμο και σημαντικό, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία.

ΚΟΡΥΦΗ