ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Κεντρική Πολιτική - OIKONOMIA -

Γ. Ψυχογιός: Να στηριχθούν άμεσα οι λογιστές στο δύσκολο έργο τους

οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί να έχουν επιβαρυνθεί κατά το διάστημα της πανδημίας με έναν βαρύτατο όγκο δηλωτικών υποχρεώσεων, ο οποίος έχει μεταβάλει ριζικά το φυσιολογικό και σύνηθες αντικείμενο της εργασίας τους

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών  Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  κατέθεσαν 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ  μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Γ. Ψυχογιός με θέμα την  Υπέρμετρη επιβάρυνση λογιστών – φοροτεχνικών με διεκπεραίωση υποθέσεων άσχετων με το αντικείμενό τους.

Σύμφωνα με την Ερώτηση κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλουν τα μέτρα αντιμετώπισής της, ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων υπηρεσιών είτε έχει οδηγηθεί σε καθεστώς υπολειτουργίας, είτε έχει αναστείλει εξ ολοκλήρου τις εργασίες δια ζώσης εξυπηρέτησης του κοινού. 

Ταυτόχρονα, όμως, η διαδικασία διεκπεραίωσης των σχετικών εργασιών έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό πεδίο  και πολίτες καλούνται να καταθέτουν διαδικτυακά τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους.   

Ωστόσο, πολλοί από τους συμπολίτες μας,   αδυνατούν να το πράξουν· είτε γιατί δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε γιατί δεν γνωρίζουν πώς να τον χρησιμοποιήσουν. 

Αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί να έχουν επιβαρυνθεί κατά το διάστημα της πανδημίας με έναν βαρύτατο όγκο δηλωτικών υποχρεώσεων, ο οποίος έχει μεταβάλει ριζικά το φυσιολογικό και σύνηθες αντικείμενο της εργασίας τους. 

  Η θέση των λογιστών–φοροτεχνικών επιβαρύνεται αδιάκοπα, αφού καλούνται να ασχοληθούν με όλες αυτές τις υποθέσεις –οι οποίες θα έπρεπε να διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) –, ενώ διατηρούν ταυτόχρονα την υποχρέωση να προετοιμάζουν και να καταθέτουν τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Μετά τα παραπάνω ερωτήθηκαν οι κ.κ. Υπουργοί:

 (α) Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου οι λογιστές–φοροτεχνικοί να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα με την διεκπεραίωση υποθέσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενό τους, αλλά και να διευκολύνονται στο δύσκολο έργο τους;

 (β) Με ποιο τρόπο σκοπεύουν να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινό σχετικά με την υποβολή διαφόρων αιτήσεων (ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.), ώστε να μην χρειάζεται οι λογιστές – φοροτεχνικοί να υποκαθιστούν την δημόσια διοίκηση;

ΚΟΡΥΦΗ