ΚΟΙΝΩΝΙΑ - OIKONOMIA - Νέα Επιχειρήσεων -

Βρέθηκε συμβιβαστική λύση στην τριμερή για τη FULGOR

Η εταιρεία ανέφερε ότι αδυνατεί να επαναπροσλάβει τους απολυμένους, δηλώνοντας ότι θα έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση προσλήψεων, ενώ θα μπορούν να εργαστούν σε άλλη εταιρεία του Ομίλου στην Ελευσίνα

ΚΟΡΥΦΗ