ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Κεντρική Πολιτική -

Χ.Δήμας ... Η πτώση της τιμής σταφίδας έχει σοβαρό αντίκτυπο για και τοπική οικονομία

Άμεση εκπόνηση οικονομικού πλάνου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ξέρουμε πόσο θα στοίχιζε στην Ελληνική πολιτεία μία ενδεχόμενη απόσυρση των αποθεμάτων

Το ζήτημα με τα αδιάθετα αποθέματα της σταφίδας είναι κάτι που αφορά την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές περιφέρειες της Ελλάδας, όπως και την #Κορινθία.

Η πτώση της τιμής του προϊόντος έχει σοβαρό αντίκτυπο για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία.

Πρώτο μας άμεσο μέλημα πρέπει να είναι η πλήρης καταγραφή των στοιχείων -όπως η μείωση των εξαγωγών- που να αποδεικνύουν ότι τα αδιάθετα αποθέματα οφείλονται στις επιπτώσεις από τον #Covid19, ώστε να έχουμε ισχυρά επιχειρήματα.

Άμεση εκπόνηση οικονομικού πλάνου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ξέρουμε πόσο θα στοίχιζε στην Ελληνική πολιτεία μία ενδεχόμενη απόσυρση των αποθεμάτων.

Εάν δεν προβούμε άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες το κόστος στο μέλλον θα είναι μεγαλύτερο.

Η τοποθέτηση μου σήμερα σε τηλεδιάσκεψη για το ζήτημα της σταφίδας, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, τα Επιμελητήρια Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας, εκπρόσωποι ιδιωτικών και συνεταιριστικών συσκευαστηρίων, καθώς και εξαγωγείς σταφίδας.

ΚΟΡΥΦΗ