ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Το αρχαίο λιμάνι της Κορίνθου είναι κατά 500 χρόνια παλαιότερο από όσο γνωρίζαμε

Eνίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

Η επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΠΟΡΑΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους» προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 5.000.000 ΕΥΡΩ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι …….…..……..…….…… € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ……………………… € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ