ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Τι αποφασίστηκε για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας

Τι αποφασίστηκε για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας

Ελάχιστη ήταν η δραστηριότητα για τουριστική προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που παρήγαν μέσα στο 2019 οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες της στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες, με εξαίρεση την Π.Ε. Κορινθίας.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ