ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά  των κομμάτων στην Κορινθία στις εκλογές του Ιουνίου

Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά  των κομμάτων στην Κορινθία στις εκλογές του Ιουνίου

Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ  ήταν στον δήμο Σικυωνίων  με ποσοστό 16,05% και στις δημοτικές ενότητες Στυμφαλίας του δήμου Σικυωνίων  με ποσοστό 12,39% και Τενέας του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 12,67%

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στις εκλογές του Ιουνίου τα υψηλότερα ποσοστά που κατέγραψε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Κορινθίας ήταν στον δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 43,85%  και στις δημοτικές ενότητες Στυμφαλίας του δήμου Σικυωνίων με ποσοστό 48,55%   και Σολυγείας του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 46,09% .

Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν στον δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 40,07% και στις δημοτικές ενότητες Κορινθίων του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 39,17%  και Λουτρακίου- Περαχώρας  του δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 39,73%.

ΣΥΡΙΖΑ

Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τα υψηλότερα ποσοστά που κατέγραψε στο νομό Κορινθίας ήταν στον δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 19,90 %  και στις δημοτικές ενότητες Ξυλοκάστρου του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 20,54% και  Αγίων Θεοδώρων του δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 19,44% .

Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ  ήταν στον δήμο Σικυωνίων  με ποσοστό 16,05% και στις δημοτικές ενότητες Στυμφαλίας του δήμου Σικυωνίων  με ποσοστό 12,39% και Τενέας του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 12,67%  .

ΠΑΣΟΚ  

 Το κόμμα του ΠΑΣΟΚ  τα υψηλότερα ποσοστά που κατέγραψε στο νομό Κορινθίας ήταν στον δήμο Νεμέας με ποσοστό 17,49 %  και στις δημοτικές ενότητες  Φενεού του δήμου Σικυωνίων  με ποσοστό 21,85% και  Τενέας του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 16,52%.

Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ  ήταν στον δήμο Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 11,15% και στις δημοτικές ενότητες Αγ. Θεοδώρων του δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 9,91% και Σολυγείας του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 10,82%  .

ΚΚΕ

Το κόμμα του ΚΚΕ τα υψηλότερα ποσοστά που κατέγραψε στο νομό Κορινθίας ήταν στον δήμο Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 6,85 %  και στις δημοτικές ενότητες Αγ. Θεοδώρων του δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 8,08% και Λουτρακίου του δήμου Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 6,50 .

 Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα του ΚΚΕ ήταν στον δήμο Βέλου - Βόχας  με ποσοστό 3,17% και στις δημοτικές ενότητες Σολυγείας του δήμου Κορινθίων  με ποσοστό 1,89% και Βόχας  του δήμου Βέλου - Βόχας  με ποσοστό 2,82%  .

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

Το κόμμα των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  τα υψηλότερα ποσοστά που κατέγραψε στο νομό Κορινθίας ήταν στον δήμο Κορινθίων με ποσοστό 6,46 %  και στις δημοτικές ενότητες Σολυγείας του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 10,20% και  Σαρωνικού  του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 7,53%.

Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  ήταν στον δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 3,95% και στις δημοτικές ενότητες Ευρωστίνης του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 3,58% και Ξυλοκάστρου του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 4,08%  .

ΝΙΚΗ 

Το κόμμα της ΝΙΚΗΣ  τα υψηλότερα ποσοστά που κατέγραψε στο νομό Κορινθίας ήταν στον δήμο Κορινθίων με ποσοστό 5,61 %  και στις δημοτικές ενότητες Τενέας  του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 6,72% και  Λουτρακίου του δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 6,58% .

Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα ΝΙΚΗ  ήταν στον δήμο Νεμέας  με ποσοστό 2,47% και στις δημοτικές ενότητες Στυμφαλίας  του δήμου Σικυωνίων  με ποσοστό 1,51% και Φενεού του δήμου Σικυωνίων  με ποσοστό 1,83%  .

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Το κόμμα της ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  τα υψηλότερα ποσοστά που κατέγραψε στο νομό Κορινθίας ήταν στον δήμο Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 3,61%  και στις δημοτικές ενότητες Λουτρακίου- Περαχώρας  του δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με ποσοστό 3,72% και  Κορινθίων του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 3,53%.

Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ήταν στον δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 2,97% και στις δημοτικές ενότητες Τενέας  του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 1,84% και Σαρωνικού  του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 2,30%  .

ΜΕΡΑ 25

Το κόμμα ΜΕΡΑ 25  τα υψηλότερα ποσοστά που κατέγραψε στο νομό Κορινθίας ήταν στον δήμο Κορινθίων με ποσοστό 2,54 %  και στις δημοτικές ενότητες Κορινθίων του δήμου Κορινθίων με ποσοστό 2,95% και  Ξυλοκάστρου του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 2,60% .

Το χαμηλότερο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα ΜΕΡΑ 25  ήταν στον δήμο Νεμέας  με ποσοστό 1,48% και στις δημοτικές ενότητες Φενεού  του δήμου Σικυωνίων  με ποσοστό 1,33% και Ευρωστίνης  του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με ποσοστό 1,36%  .

Γ.Ρ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ