ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Σε διαθεσιμότητα όλοι οι υπάλληλοι ΔΕ αορίστου επειδή δεν στάλθηκαν λίστες

Σε διαθεσιμότητα όλοι οι υπάλληλοι ΔΕ αορίστου επειδή δεν στάλθηκαν λίστες

Όλους τους δημοσίους υπαλλήλους αορίστου χρόνου παίρνει η μπάλα από την άρνηση των δημάρχων αλλά και των συνδικαλιστών να αποστείλουν τις λίστες με τις διαθεσιμότητες στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ