ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Σαν σήμερα  > 14 Ιανουαρίου 1822 ... Παράδοση του Ακροκόρινθου στον Κολοκοτρώνη

Σαν σήμερα  > 14 Ιανουαρίου 1822 ... Παράδοση του Ακροκόρινθου στον Κολοκοτρώνη

Κατά τον ιστορικό της Κορινθίας, Λάμπη Αποστολίδη, αυτή ήταν μία από τις μεγάλες, τις βαθιά συγκινητικές στιγμές της ιστορίας του Γένους μας
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ