ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο

Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 12.000.000 ευρώ, ενώ δυνητικός δικαιούχος είναι ο ΟΣΕ Α.Ε
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ