ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Ο αριθμός των εισακτέων ανά σχολή και τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο αριθμός των εισακτέων ανά σχολή και τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα μέσα από τις Πανελλήνιες 2021 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ