ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Νέο μηχάνημα LASER Λιθοτριψίας τελευταίας τεχνολογίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Νέο μηχάνημα LASER Λιθοτριψίας τελευταίας τεχνολογίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου

που είναι κατάλληλο για λιθοτριψία όλων των λίθων του ουροποιητικού συστήματος (κύστεων, νεφρού, ουρητήρα)

Με αίσθημα ιδιαίτερης χαράς και ικανοποίησης γνωστοποιούμε ότι σήμερα τέθηκε σε λειτουργία στο Ουρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας το νέο μηχάνημα LASER Λιθοτριψίας τελευταίας τεχνολογίας που είναι κατάλληλο για λιθοτριψία όλων των λίθων του ουροποιητικού συστήματος (κύστεων, νεφρού, ουρητήρα).

Η εν λόγω προμήθεια υλοποιήθηκε μέσω του ενταγμένου προγράμματος με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού 852.792,80€ του  Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και που διεκπεραιώθηκε αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας.

Είναι το πρώτο σχετικό μηχάνημα από το εν λόγω πρόγραμμα και με τον τρόπο αυτό ξεκινά η αντίστοιχη αναβάθμιση μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε επαρκέστερα και αποτελεσματικότερα στην αποστολή μας.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ