ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
“Ναι” στη στήριξη της κορινθιακής σταφίδας, άγνωστο πως και πότε

“Ναι” στη στήριξη της κορινθιακής σταφίδας, άγνωστο πως και πότε

«η σταφίδα είναι από τα σημαντικότερα εθνικά προϊόντα και μέγιστο μέλημά του αποτελεί η στήριξη των παραγωγών, όπου διαπιστώνεται διαταραχή λόγω του κορονοϊού».
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ