ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πέντε χρόνια τώρα , αγωνίζομαι να θέσω τις υποδομές εκείνες που θα εξασφαλίσουν την βελτίωση της σκληρής καθημερινότητος ,αλλά και για τα έργα εκείνα που θα φέρουν την ανάπτυξη και την ευημερία στον τόπο μας. Από γραφείο σε γραφείο , από υπηρεσία σε υπηρεσία.Επιστολές ,Υπομνήματα ,Μελέτες. Πολλά τα όνειρά, μεγάλο το όραμά!
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ