ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Κόρινθος 1908:Το πρώτο «λεωφορείο»

Κόρινθος 1908:Το πρώτο «λεωφορείο»

Ο δρόμος με το Λουτράκι, κάθε άνοιξη και καλοκαίρι, «ένεκα της σκόνης, ευρίσκετο εις αθλιεστάτην κατάστασιν». Γι΄αυτό ο δήμος το 1908 διενέργησε δημοπρασία για το κατάβρεγμα του δρόμου αυτού
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ