ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Διανομή προϊόντων για τους άπορους  στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Διανομή προϊόντων για τους άπορους  στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και συμμετέχουν στο ΤΕΒΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ