ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Η Νεμέα μπροστά σε ένα ιστορικό δίλημμα

Η Νεμέα μπροστά σε ένα ιστορικό δίλημμα

Στις εκλογές αυτές η διαφορά ανάμεσα στους συνδυασμούς κρύβεται στα πρόσωπα και στα προγράμματα των συνδυασμών. Από τη μία πλευρά έχουμε νέα πρόσωπα και ένα πρόγραμμα καινοτόμο και κοστολογημένο. Από την άλλη πλευρά έχουμε πρόσωπα χωρίς κάτι νέο στο σχεδιασμό τους που κρίθηκαν ήδη για τις προσπάθειες τους στο παρελθόν.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ