ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Η Κορινθία πρώτη στην κατάταξης δικαιούχων Πράσινου Τρύγου

Η Κορινθία πρώτη στην κατάταξης δικαιούχων Πράσινου Τρύγου

Μετά την ολοκλήρωση του µέτρου οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωµής στις αρµόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7 το αργότερο έως την 9η Ιουλίου 2021.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ