ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Η δολοφονία του Μαμωνα από τον πασά της Κορίνθου ( Προεπαναστατικό γεγονός 1760 - 70)

Η δολοφονία του Μαμωνα από τον πασά της Κορίνθου ( Προεπαναστατικό γεγονός 1760 - 70)

Ο πασάς έστειλε στρατιώτες στο Καμάρι για να εκτελέσουν τη διαταγή του όπερ και εγένετο. Σαν έφτασε ο Μαμωνάς στο Καμάρι τον πυροβόλησαν θανάσιμα
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ