ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Ισόβια στον αιµοµείκτη του Ζευγολατιού - Πτώση του τζίρου στην αγορά της Κορίνθου μέχρι 40% - 10.000 νέα αυτοκίνητα στην Κορινθία - 20.000 αλλοδαππ'ι στην Κορινθία - "Τριτοκοσµική κατάσταση στα µαγειρεία του Νοσοκοµείου"
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ