ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων πυρόπληκτων αγροτών και για την Κορινθία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων πυρόπληκτων αγροτών και για την Κορινθία

Η τυχόν προκαταβολή ή το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, η διαδικασία και ο τρόπος εκταμίευσης, μετά την αφαίρεση του ποσού της προκαταβολής, στους δικαιούχους, καθορίζονται με νεότερες υπουργικές αποφάσεις
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ