ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Χ.Δήμας ... Η πτώση της τιμής σταφίδας έχει σοβαρό αντίκτυπο για και τοπική οικονομία

Χ.Δήμας ... Η πτώση της τιμής σταφίδας έχει σοβαρό αντίκτυπο για και τοπική οικονομία

Άμεση εκπόνηση οικονομικού πλάνου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ξέρουμε πόσο θα στοίχιζε στην Ελληνική πολιτεία μία ενδεχόμενη απόσυρση των αποθεμάτων
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ