ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Αναστολή προσλήψεων σε δήμους και περιφέρειες ώς το 2016

Αναστολή προσλήψεων σε δήμους και περιφέρειες ώς το 2016

Σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών αναστέλλονται έως το 2016 οι προσλήψεις προσωπικού σε δήμους και περιφέρειες καθώς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ