ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Ανακοινώθηκε... εθνικός διαπραγματευτής για το έργο της “Ολυμπίας Οδού”

Ανακοινώθηκε... εθνικός διαπραγματευτής για το έργο της “Ολυμπίας Οδού”

Στόχος της διαπραγμάτευσης είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να καταλήξει σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τα έργα και μέχρι το τέλος του χρόνου, με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, οι συμφωνίες για τα έργα να τεθούν υπό την έγκριση της Ελληνικής Βουλής
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ