ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Αναγνωρίστηκαν ως ιαματικές πηγές τα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κορινθία

Αναγνωρίστηκαν ως ιαματικές πηγές τα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κορινθία

Ειδικότερα τώρα, το νερό της πηγής που αναβλύζει σε τρία σημεία στην βάση ενός βράχου, δίπλα στην θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κορινθία, είναι μια πηγή γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων στην περιοχή, που η ντόπιοι γνώριζαν την αξία της, αλλά δεν είχε αναγνωριστεί ως ιαματική.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ