ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
Αγιονόρι: Μια κρυμμένη γωνιά ιστορίας στην Κορινθία

Αγιονόρι: Μια κρυμμένη γωνιά ιστορίας στην Κορινθία

Αγιονόρι και Στεφάνι αποτέλεσαν τους δύο ακμαίους οικισμούς, στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας, όπου ζούσαν τουλάχιστον τα ¾ του πληθυσμού του Δήμου Τενέας - Το Αγιονόρι ήταν ο μεγαλύτερος οικισμός της περιοχής και εξηγείται η μεγάλη του ακμή κατά την κυρίως βυζαντινή περίοδο, όταν ήταν ο μόνος ορεινός οικισμός
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ