ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
4 Ιανουαρίου 1823. Η μάχη στα Μαύρα Λιθάρια. - Η καταστροφή των υπολειμμάτων της στρατιάς του Δράμαλη

4 Ιανουαρίου 1823. Η μάχη στα Μαύρα Λιθάρια. - Η καταστροφή των υπολειμμάτων της στρατιάς του Δράμαλη

Στην μάχη τραυματίστηκαν 27 Ζαχολίτες, μεταξύ αυτών σοβαρά ο Παναγιωτάκης Γεραρής, και έπεσαν ηρωικός μαχόμενοι εννέα (9), ο  Γεώργιος Πασιόπουλος ή Γκέκος, ο Κωνσταντίνος Μαραγκός (Αναστασόπουλος)...
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ