ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
30 εκ ευρώ η δαπάνη αποκατάστασης υποδομών των πυρόπληκτων περιοχών Πελοποννήσου - 3 εκ. για την Κορινθία

30 εκ ευρώ η δαπάνη αποκατάστασης υποδομών των πυρόπληκτων περιοχών Πελοποννήσου - 3 εκ. για την Κορινθία

Για την Κορινθία, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη παρεμβάσεων μετά τις πυρκαγιές Μαΐου και Ιουλίου, ανέρχεται συνολικά σε 3,1 εκατομμύρια ευρώ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ