ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Περιβάλλον -

Τοξική η σκόνη από την Αφρική που καλύπτει και την Ηλεία

Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει αφού έχουμε μεταφορά σκόνης και το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Και μάλιστα γίνεται και πιο έντονο. Μετά την Κρήτη, η Δυτική Πελοπόννησος και συνεπώς η Ηλεία είναι μια περιοχή που δέχεται μεγάλες ποσότητες σκόνης από την έρημο

Σοκ προκαλούν νέες έρευνες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, οι οποίοι εντόπισαν μια ολόκληρη λίστα από επικίνδυνα βαρέα μέταλλαστην αφρικανική σκόνη, που «επισκέπτεται» τη χώρα μας ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του φαινομένου της ερημοποίησης που καταγράφεται στη Σαχάρα. Σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2013 στην Αθήνα και τη Χαλκιδική, η σκόνη που ταξιδεύει από την Αφρική μεταφέ¬ρει στη χώρα μας δηλητηριώδεις ουσίες όπως είναι ο μόλυβδος ο ψευδάργυρος το χρώμιο, το βανάδιο, το αρσενικό και το νικέλιο, σε πε¬ριεκτικότητες μάλιστα που κανείς δεν υπολόγι¬ζε ότι θα ήταν τόσο μεγάλες. Το ζήτημα προκαλεί τεράστια ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα για τις επιπτώσεις που έχει η μεταφορά της «τοξικής» αφρικανικής σκόνης στην ανθρώ¬πινη υγεία και στο περιβάλλον, καθώς η σκόνη εμφανίζεται πλέον σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας ενώ αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον.

Μάλιστα, η αφρικανική σκόνη συσχετίζεται ήδη με προβλήματα υγείας του ελληνικού πληθυσμού, καθώς έχει παρατη¬ρηθεί πως σε ημέρες με έντονες συγκεντρώσεις σκόνης αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκο¬μεία ασθενών που αντιμετωπίζουν αναπνευστι¬κά και καρδιολογικά προβλήματα.

«Βόμβα» για την υγεία
Οι αυξημένες συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης αλλά και οι επικίνδυνες ουσίες που πε¬ριέχει έχουν ήδη προκαλέσει συνέπειες στη δη¬μόσια υγεία. «Κάθε φορά που υπάρχουν μεγά¬λες συγκεντρώσεις σκόνης αυξάνονται οι εισα¬γωγές στα νοσοκομεία. Στην Κρήτη, έχει καταγραφεί αύξηση των εισαγωγών για αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, ενώ στην Αθήνα σημειώνεται αύξηση στις νοσοκομεια¬κές εισαγωγές για παιδικό άσθμα και αρρυθμί¬ες. Θα ολοκληρώσουμε και θα παρουσιάσουμε τον ακριβή συσχετισμό σκόνης και εισαγωγών σε νοσοκομεία τους επόμενους μήνες», δηλώνει ο καθηγητής Κλιματολογίας του Πανεπιστη¬μίου Αθηνών Παναγιώτης Νάστος. Οι μετρήσεις για την ποιότητα της αφρικανικής σκόνης που μεταφέρεται στη χώρα μας έγιναν τον Απρίλιο του 2013.

Εκτός από τα φυσικά στοιχεία που συγκροτούν τη σκόνη της ερήμου, οι επιστήμονες εντόπισαν και χημικές ουσίες που παράγονται από την ανθρωπογενή δραστηριό¬τητα, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα, σε επεισόδια μεγάλης εμφάνισης σκόνης στην ατμόσφαιρα της Αθήνας, σε κάθε γραμ¬μάριο σκόνης βρέθηκαν 173 μgr μολύβδου, 60 μgr ψευδάργυρου, 10 μgr χρωμίου και 6 μgr βαναδίου. Την ίδια περίοδο, στη Χαλκιδική οι μετρήσεις έδειξαν ότι σε κάθε γραμμάριο σκό¬νης υπήρχε πολύ υψηλή περιεκτικότητα ψευ¬δάργυρου, της τάξεως των 221 μgr, ενώ ο μό¬λυβδος μετρήθηκε στα 20 μgr, το χρώμιο στα 5 μgr και το βανάδιο στα 12 μgr.


«Οι αλλαγές στην περιεκτικότητα των βαρέων μετάλλων ανά περιοχή ενδεχομένως να οφείλονται στη φορά των ανέμων. Σε κάθε περίπτω¬ση, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης εί¬ναι κάτι που ειδικά στην Ελλάδα έχουμε αρχί¬σει να ερευνούμε διεξοδικά μόλις τα τελευταία χρόνια. Το σίγουρο είναι ότι οι μετρήσεις που έχουμε κάνει αποδεικνύουν την ύπαρξη των επικίνδυνων βαρέων μετάλλων στις μάζες σκόνης που μεταφέρονται στη Μεσόγειο και τη χώρα μας», δηλώ¬νει ο Αθ. Γκοντελίτσας.

Οι πηγές των ρύπων
Οι αιτίες για την ύπαρξη των βαρέων μετάλλων στη φυσική σκό¬νη που προέρχεται από τη Σαχάρα είναι πολλαπλές και, σύμφω¬να με τους επιστήμονες έχουν σχέση με την αύξηση της ρυπογόνου δραστηριότητας στις χώρες της βορείου Αφρικής. Οι βομβαρδισμοί όπως έγιναν στην περιοχή της Λιβύης, ή η υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση  σε μεγαλουπόλεις όπως το Κάιρο, απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα επικίνδυνους ρύπους που φτάνουν και στη χώρα μας με σοβαρές – αρνητικές επιπτώσεις. Το μέγεθος των σωματιδίων σκόνης είναι πολύ μικρό γεγονός που διευκολύνει την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

Στην Ελλάδα, οι μετεωρολόγοι μετρούν τις συγκεντρώσεις της σκόνης μόλις την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της αύξησης των ρύπων που έχει παρατηρηθεί. «Η σκόνη συγκεντρώνεται πλέον πολύ συχνά στην Πελοπόννησο, αλλά η πιο επιβαρυμένη περιοχή της χώρας μας είναι η Κρήτη» σχολίασε μεταξύ άλλων ο διευθυντής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κ. Μιχαλόπουλος. Επικίνδυνη για το περιβάλλον είναι και η λασποβροχή. Μπορεί στο πέρασμα το χρόνου το περιβάλλον της Μεσογείου να ευνοήθηκε, όμως πλέον, οι υψηλές περιεκτικότητες σε βαρέα μέταλλα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη φύση. Αξίζει να σημειωθεί μάλι¬στα πως όλο το κοκκινόχωμα που υπάρχει στα βουνά της χώρας μας προέρχεται από τη Σαχάρα», αναφέ¬ρει ο Αθανάσιος Γκοντελίτσας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της «μολυσμένης» λασποβροχής.

Το φαινόμενο στην Ηλεία
Μιλώντας στo ilialive.gr, ο υπεύθυνος του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε Ηλεία και Ζάκυνθο και συνεργάτης μας, Θεόδωρος Κονδύλης, τόνισε πως το φαινόμενο της μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, ήταν εποχιακό με εμφανίσεις κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο. «Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει αφού έχουμε μεταφορά σκόνης και το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Και μάλιστα γίνεται και πιο έντονο. Μετά την Κρήτη, η Δυτική Πελοπόννησος και συνεπώς η Ηλεία είναι μια περιοχή που δέχεται μεγάλες ποσότητες σκόνης από την έρημο». Αρκετές φορές το φαινόμενο επιμένει για περισσότερες από δύο ημέρες, ενώ πολλές φορές συνοδεύεται από τη λασποβροχή» σχολίασε ο κ. Κονδύλης.

 

Πηγή: real news /ilialive.gr

ΚΟΡΥΦΗ