ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -

Το Πολυτεχνείο ξαναζεί στην .. Κόρινθο

Το Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας καλεί τους φοιτητές της Κορινθίας την περίοδο 1967-1974 σε συνάντηση την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ., στο πατάρι του cafe “Nostro Mondo”

ΚΟΡΥΦΗ