ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Υγεία -

Το νέο Δ.Σ. στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Στο ΦΕΚ της κυβέρνησης ανακοινώθηκαν τα ονόματα της σύνθεσης του Νέου Δ.Σ. Νοσοκομείου Κορίνθου

Στο ΦΕΚ της κυβέρνησης ανακοινώθηκαν τα ονόματα της σύνθεσης του Νέου Δ.Σ. Νοσοκομείου Κορίνθου, που είναι τα εξής:

Αντιπρόεδρος Κοφινάς Ηλίας
Μέλος Θεοδωρόπουλος Λουκάς
Αναπληρωματικά μέλη   Κουρτζης Νίκος και Μπεχράκης Βάκης

Προσωρινός πρόεδρος και Διοικητής του Δ.Σ. παραμένει ο Νίκος Καμπάς έως ότου ανακοινωθεί ο μόνιμος πρόεδρος.
 

ΚΟΡΥΦΗ