ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

Κτηματολόγιο:  Παράταση μέχρι τις 3 και 13 Μαϊου στην Κορινθία

Στην Κορινθία η παράταση ισχύει για τις περιοχές υπο κτηματογράφηση, όπως περιγράφονται μέσα στο άρθρο υπό στοιχεία Α) μέχρι τις 13 Μαϊου, ενώ για τις περιοχές υπό στοιχεία Β) η παράταση ισχύει μέχρι τις 3 Μαϊου

ΚΟΡΥΦΗ