ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -

Θεατρικά και άλλα στην Κόρινθο το 1908

Tο 1908 οι Κορίνθιοι διαμαρτύρονταν γιατί οι καφεσαντανούδες κατέστησαν «μάστιξ και λύμη της κοινωνίας μας», οτι δυο καφε-σαντάν ενταύθα έχουν 15 γυναίκες, που βγαίνουν με τις ρόμπες τους στους εξώστες του ξενοδοχείου στην Κόρινθο

ΚΟΡΥΦΗ