ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -

Τα βασικά χαρακτηριστικά του brand name «Μυθική Πελοπόννησος», παρουσίασε ο  Πέτρος Τατούλης

Σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη, ο περιφερειάρχης, ανέφερε πως «κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία ταυτότητας του προορισμού Πελοπόννησος θα αποτελέσουν οι «10 εμπειρίες»: δράσεις με συγκεκριμένα προϊόντα, μέσα από τη σύνθεση των οποίων θα προσεγγιστούν νέες αγορές που θα τροφοδοτούν με τουρίστες την περιφέρεια όλο το χρόνο

ΚΟΡΥΦΗ