ΑΓΡΟΤΙΚΑ -

Στην Αργολίδα ενώνουν πρώτοι τα κοπάδια τους

«Σάρκα και οστά» παίρνει τελικά το πρώτο κτηνοτροφικό πάρκο στην Αργολίδα που αποτελεί ένα από τα 10 που σχεδιάζονται να δηµιουργηθούν στην Πελοπόννησο

«Σάρκα και οστά» παίρνει τελικά το πρώτο κτηνοτροφικό πάρκο στην Αργολίδα που αποτελεί ένα από τα 10 που σχεδιάζονται να δηµιουργηθούν στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο του προγράµµατος ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας που είχε παρουσιάσει ο υπεύθυνος για την υλοποίησή του και καθηγητής του ΓΠΑ Γεώργιος Ζέρβας τον περασµένο Απρίλιο.

Εν αναµονή λοιπόν της εξειδίκευσης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας για τα κτηνοτροφικά πάρκα - που ανακοίνωσε πρόσφατα ο νέος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, στα πλαίσια της 9ης Zootechnia - ο ∆ήµος Ερµιονίδος απηύθυνε κάλεσµα για συνεργασία στους κτηνοτρόφους της περιοχής.
Σύµφωνα µε τον κ. Ζέρβα, το πιλοτικό σχέδιο του κτηνοτροφικού πάρκου προϋποθέτει έναν οµαδικό χώρο σταβλισµού αιγοπροβάτων από µικρή οµάδα κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα έχουν αυτονοµία (ατοµικό στάβλο) αλλά θα χρησιµοποιούν κοινόχρηστους βοηθητικούς χώρους. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται:
-χαµηλότερο κόστος παραγωγής, µικρότερες τιµές αγοράς ζωοτροφών, 
-συνεργασίες πώλησης προϊόντων, 
-καλύτερη ποιότητα προϊόντων, που θα µπορούσε να προκύψει και λόγω της δωρεάν παρεχοµένης επιστηµονικής βοήθειας από κτηνιάτρους και γεωπόνους. 

Παράλληλα, θα προωθηθεί η επέκταση της δραστηριότητάς του µε την ίδρυση και λειτουργία ενός τυροκοµείου, την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών.

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η ύπαρξη ικανού αριθµού κτηνοτρόφων που αποδεδειγµένα επιθυµούν την εγκατάσταση των µονάδων τους στο χώρο, αποτελεί υποχρέωση ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες πρόσβασης στη συγκεκριµένη περιοχή από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Τι «κερδίζει» ο παραγωγός
Συγκριτικά, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κ. Ζέρβα, το κόστος εγκατάστασης για έναν παραγωγό µε 500 κεφαλές φτάνει τα 820 ευρώ ανά κεφάλι. 
Αυτό σηµαίνει ότι συνολικά θα πρέπει να «ρίξει» 410 χιλ. για κτηριακό και γεωργικό εξοπλισµό, ενώ το κόστος για το κτηνοτρόφο αν ενταχθεί στο κτηνοτροφικό πάρκο (2.500 κεφαλές) φτάνει τα 540 ευρώ, εκ των οποίων τα 108 ευρώ (20%) θα προέρχονται από ίδια κεφάλαια, το 50% από Κοινοτικούς-Εθνικούς πόρους και το 30% από δανεισµό.

http://www.agronews.gr/

ΚΟΡΥΦΗ