ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Σκουπίδια -

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξανά η Τρίπολη

Ο περιφερειάρχης έχοντας υπόψη αποφάσισε να κυρήξει σε έκτακτη ανάγκη το δήμο Τρίπολης για άλλους τρεις μήνες, μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2016

Σε εκ νέου κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το Δήμο Τρίπολης με απόφασή του, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.

Ο περιφερειάρχης έχοντας υπόψη αποφάσισε να κυρήξει σε έκτακτη ανάγκη το δήμο Τρίπολης για άλλους τρεις μήνες, μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2016 για λόγους:

-Προστασίας της δημόσιας υγείας κατοίκων και επισκεπτών

-Προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης από επικίνδυνη ρύπανση.

Η κήρυξη αυτή θα επιτρέψει την άμεση αποκομιδή, προσωρινή αποθήκευση και τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης, με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Να οριστεί από τον Δήμο Τρίπολης συγκεκριμένος χώρος για την προσωρινή αποθήκευση και τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων, ο οποίος πρέπει να έχει τις ελάχιστες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Β) Να ληφθούν μέτρα πυροπροστασίας στον χώρο της προσωρινή αποθήκευσης και μεταφόρτωσης.

Γ) Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και η αποκατάσταση του αναφερόμενου χώρου είναι ευθύνη του Δήμου Τρίπολης.

Επίσης στην απόφαση αναφέρεται:

"Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρ. 152/23-03-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει οριστεί χώρος προσωρινής αποθήκευσης, εναπόθεσης και πλήρωσης σάκων καθώς και μεταφόρτωσης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η έγκριση προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων σε μισθωμένο από το Δήμο Τρίπολης χώρο, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τη συνέχιση ή μη αυτής."

ΚΟΡΥΦΗ