ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

Σε εκκαθάριση το Κ.Ε.Κ. Κορινθίας

Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω Κ.Ε.Κ. από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και πολυμετοχική Α.Ε., θα επαναλειτουργήσει ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), ως τμήμα του Κ.Ε.Κ. Μεσσηνίας, αλλά σε ισότιμη βάση με αυτό.

Οδηγίες για την εκκαθάριση του Κ.Ε.Κ. ( Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) Κορινθίας έδωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, κατά τις επαφές που είχε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στην Κόρινθο.

Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω Κ.Ε.Κ. από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και πολυμετοχική Α.Ε., θα επαναλειτουργήσει ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), ως τμήμα του Κ.Ε.Κ. Μεσσηνίας, αλλά σε ισότιμη βάση με αυτό.

Το Κ.Ε.Κ. Κορινθίας, εκτός από τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία είχε και στο παρελθόν και σχεδιάζεται να ενεργοποιηθούν και πάλι με το ΕΣΠΑ, θα έχει και προγράμματα πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

https://www.loutraki365.gr

ΚΟΡΥΦΗ