ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Σαρωτικές αλλαγές στο Δήμο Πατρέων - “Ξήλωσε” σχεδόν το σύνολο των Διευθυντών ο Δημαράς

Σαρωτικές οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν στους διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου της Πάτρας. Η σημερινή ανακοίνωση εντάσσεται στη ριζική αναδιάρθρωση που προωθεί ο Γιάννης Δημαράς

Σαρωτικές οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν στους διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου της Πάτρας. Η σημερινή ανακοίνωση εντάσσεται στη ριζική αναδιάρθρωση που  προωθεί ο Γιάννης Δημαράς ενώ πληροφορίες του thebest.gr αναφέρουν ότι επίκεινται …τριγμοί και στις θέσεις των τμηματαρχών.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Μετά τη δημοσίευση του νέου Ο.Ε.Υ. (Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών) του  Δήμου Πατρέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Δήμαρχος Πατρέων, Γιάννης Δημαράς, όρισε τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές των Υπηρεσιών του Δήμου ως εξής:

Α) Aναπληρώτριες Γενικές  Διευθύντριες του Δήμου οι τακτικές υπαλλήλους:

Ελένη Αλεξοπούλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων και βαθμού Β΄,  στη Γενική Δ/νση Έργων και Περιβάλλοντος

Μαρία Αγιωτάτου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Β΄, στην Γενική Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Β) Αναπληρωτές Διευθυντές  του Δήμου τους τακτικούς υπαλλήλους:

Ιωάννη Σίδερη, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και βαθμού Δ΄, στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

Βασίλειο Τσιγάρα, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Β΄ , στην Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Βασίλειο Σταμόπουλο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων και βαθμού Β΄,  στην Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ

Στέλιο Σταματίου-Κώνστα, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης

Νικόλαο Μωραϊτη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων  και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Κωνσταντίνο Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου

Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο,   κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Έργων Υποδομής

Νίκη Ξένου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Γ΄, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Βασίλειο Μακρυγιώργο, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Δ΄, στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ευτυχία Παπαδοπούλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Δ΄, στην Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Νικόλαο Αλιβιζάτο, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Β΄ , στην Δ/νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ευσταθία Πετσίνη,  κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Δ΄ , στην Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

13. Χαράλαμπο  Θεοδωρόπουλο κλάδου ΠΕ Διοικητικών  και βαθμού Β΄,  στην Δ/νση  Τοπικής Οικονομίας.

ΚΟΡΥΦΗ