ΔΗΜΟΣΙΟ -

Προς συμβασιοποίηση οδεύουν τα δύο (2) σημαντικά έργα Α’θμιας φροντίδας υγείας στο Νομό Μεσσηνίας πο

Πρόκειται για την κατασκευή των νέων Περιφερειακών Ιατρείων Μεθώνης και Πεταλιδίου συνολικού προϋπολογισμού 580.000 € μιας και ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των υποβληθέντων προσφυγών. Έτσι λοιπόν το αμέσως διάστημα αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων και η έναρξη των εργασιών.

Προς συμβασιοποίηση οδεύουν τα δύο (2) σημαντικά έργα Α’θμιας φροντίδας υγείας στο Νομό Μεσσηνίας που έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν μέσω των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για την κατασκευή των νέων Περιφερειακών Ιατρείων Μεθώνης και Πεταλιδίου συνολικού προϋπολογισμού 580.000 € μιας και ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των υποβληθέντων προσφυγών. Έτσι λοιπόν το αμέσως διάστημα αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων και η έναρξη των εργασιών.

Όσο αφορά τα άλλα δύο (2) έργα που αφορούν α. την αναδιαρρύθμιση του ισογείου του κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων της Ν.Μ.Κυπαρισσίας προϋπολογισμού 1.246.407,20 € και β. την κατασκευή του Π.Ι.Βλαχόπουλου προϋπολογισμού 260.000 € μέσα στο μήνα Απρίλιο εξετάζονται οι προσφυγές από την επιτροπή του άρθρου 168 και στη συνέχεια υπογράφονται οι συμβάσεις με τους όποιους αναδόχους.

ΚΟΡΥΦΗ