ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -

Ποια Κορινθιακή περιοχή βρίκεται στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στο Trivago

Σε συνέχεια της υψηλής θέσης που κατέλαβε η Ελλάδα στην προηγούμενη έρευνα της trivago, στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών βάσει των ξενοδοχείων τους, εξετάστηκαν εκτενέστερα οι προορισμοί της Ελλάδας για το επίπεδο των επιλογών διαμονής που προσφέρουν

ΚΟΡΥΦΗ