ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -

Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ η ζημιά του τυφώνα Ζορμπά στην Κορινθία

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ζημιά από το πέρασμα του Ζορμπά στην Κορινθία μόνο για τα ακίνητα ήταν ύψους 2.401.200 ευρώ. (5,8 εκατομμύρια x 41,4%)

Σε 7 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου σε 1.148 περιπτώσεις που δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση, πλημμύρα και ανεμοστρόβιλος) σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος.

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας, αυτοκινήτων και σκαφών, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη, εξ αιτίας του συγκεκριμένου αιτίου.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κεφαλαίων και ζημιών (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε ακίνητα, αυτοκίνητα και σκάφη. Τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 30 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 97,3% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Η πρώτη εκτίμηση των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις αναγγελίες των ζημιών περιουσίας, αυτοκινήτων και σκαφών αναφέρεται σε 1.148 ζημιές, το ύψος των οποίων ανέρχεται συνολικά σε 7 εκατ. ευρώ.

Ασφαλίσεις περιουσίας

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 1,36 δισ. ευρώ.

Τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Αττικής (ασφαλισμένη αξία 764 εκατ. ευρώ), στην ΠΕ Κορινθίας (270 εκατ. ευρώ) και στην ΠΕ Αργολίδας (165 εκατ. ευρώ).

Εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 879 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 7.350 ευρώ. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 5,8 εκατ. ευρώ

Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος συνέβησαν στην ΠΕ Αττικής (56,9%) και στην ΠΕ Κορινθίας (14,6%). Όσον αφορά την πρώτη εκτίμηση αποζημίωσης, τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίζονται στην ΠΕ Κορινθίας (41,4%) και στην ΠΕ Αττικής (30,4%).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ζημιά από το πέρασμα του Ζορμπά στην Κορινθία μόνο για τα ακίνητα ήταν ύψους 2.401.200 ευρώ. (5,8 εκατομμύρια x 41,4%) 

ΚΟΡΥΦΗ