ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Δημοτικά -

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμου Βέλου-Βόχας

Τους νέους Αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος ξεκινώντας την 3η θητεία του στο Δήμο. Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή διευκρινίζεται ότι η θητεία των συγκεκριμένων Αντιδημάρχων θα έχει χρονική διάρκεια ενός έτους, μέχρι και την 3η Σεπτεμβρίου 2020.

Τους νέους Αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος ξεκινώντας την 3η θητεία του στο Δήμο. Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή διευκρινίζεται ότι η θητεία των συγκεκριμένων Αντιδημάρχων θα έχει χρονική διάρκεια ενός έτους, μέχρι και την 3η Σεπτεμβρίου 2020.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ με αρμοδιότητες:
α. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών :

θέματα Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
θέματα Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
θέματα Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας

β. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών και ιδίως:

θέματα Τμήματος αιρετών οργάνων του Δήμου
θέματα Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
θέματα Τμήματος Γενικής Διοίκησης, ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, γραφείου Διοικητικής μέριμνας, γραφείου διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
θέματα Τμήματος Κ.Ε.Π.
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιάχος Ανδρέας

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων & Μελετών ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ με αρμοδιότητες:
α. Αρμοδιότητες Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων

θέματα γραφείου προγραμματισμού έργων
θέματα γραφείου μελετών και επιβλέψεων έργων
θέματα γραφείου εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων

β. Αρμοδιότητες γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και ιδίως:

θέματα μελετών και έρευνας
θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τρωγάδης Βασίλειος.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών Δήμου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ με αρμοδιότητες:
α. Αρμοδιότητες Τμήματος Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων και ιδίως :

θέματα γραφείου τεχνικών έργων
θέματα γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών έργων εκτός από την περ. 1
θέματα γραφείου έργων ύδρευσης- άρδευσης – αποχέτευσης
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και ανακύκλωσης ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΖΙΜΗΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ με αρμοδιότητες:
α. Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

θέματα γραφείου περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
θέματα γραφείου Πρασίνου
θέματα γραφείου καθαριότητας και ανακύκλωσης
θέματα γραφείου διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων
O ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα είναι υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας.
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Θεόδωρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δημάρχου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Θεόδωρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σιάχο Ανδρέα.

ΚΟΡΥΦΗ