ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Περιφέρεια -

Οδικά έργα 60.000.000 υπέγραψε ο περιφερειάρχης της Πελοποννήσου

στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου για οδικά έργα, με συνολική δημόσια δαπάνη 60.000.000 ευρώ, την οποία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Ο προγραμματισμός των έργων του ΕΣΠΑ, ήταν το θέμα σύσκεψης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εξετάστηκαν έργα που μπορεί να συμπεριληφθούν προς χρηματοδότηση και υλοποίηση, στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου για οδικά έργα, με συνολική δημόσια δαπάνη 60.000.000 ευρώ, την οποία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης.

Συσκέψεις με σχετικό αντικείμενο θα γίνονται στο εξής δύο φορές τον μήνα, δήλωσε ο περιφερειάρχης Παν. Νίκας, ο οποίος προσδιόρισε τις δύο επόμενες για την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου.

Γνωστοποιήθηκε ότι στο τέλος του μήνα αναμένεται η έγκριση για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όσον αφορά στα θέματα του φυσικού αερίου και της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΚΟΡΥΦΗ