ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -

Ο Δήμος Κορινθίων πριν 110 χρόνια, το .. 1908!

Πως ήταν η Κόρινθος και τα γύρω χωριά πριν 110 χρόνια (1908) - Πόσος ο πληθυσμός, οι δρόμοι, τα καφενεία, τα προβλήματα του Δήμου και τα κύρια προϊόντα.

ΚΟΡΥΦΗ