ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -

Κόρινθος 1908:Το πρώτο «λεωφορείο», κ.ά

Αλλά και η πόλη της Κορίνθου, αντίστοιχα, είχε το δικό της πρόβλημα: Ο δρόμος με το Λουτράκι, κάθε άνοιξη και καλοκαίρι, «ένεκα της σκόνης, ευρίσκετο εις αθλιεστάτην κατάστασιν».

ΚΟΡΥΦΗ