ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -

Κόρινθος 1908: Οι αλλαγές και ο «άγαμος γέρων»

Στην Ελλάδα φώναζαν το 1908, οι αμαξηλάτες κατά του «λεωφορείου» αυτοκινήτου, γιατί θα τους κατέστρεφε.

ΚΟΡΥΦΗ