ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -

Κόρινθος 1908: Δικηγορικά και άλλα

Επισημαίνεται, λοιπόν, πως το 1908, υπήρξε,πλήν άλλων, και χρονιά των δικηγόρων της Κορίνθου αλλά ταυτόχρονα και αφετηρία ν΄αποκτήσει η πόλη μόνιμη δικαστική στέγη

ΚΟΡΥΦΗ