ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Κεντρική Πολιτική -

Ξεμπλόκαραν 190 Επενδύσεις του Προγράμματος για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 23 εκ. ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ξεπερνά τα 11 εκ. ευρώ

Εγκρίθηκε, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, η ένταξη στο  σχετικό  Πρόγραμμα  190  έργα  Ενίσχυσης  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων οι  οποίες  δραστηριοποιούνται  στους  τομείς  της  Μεταποίησης,  του Τουρισμού,  και  του  Εμπορίου  –  Υπηρεσιών.  

Τα  έργα  αυτά  έχουν  συνολικό προϋπολογισμό  ύψους  σχεδόν  23  εκ.  ευρώ,  εκ  των  οποίων  η  δημόσια δαπάνη  ξεπερνά  τα  11  εκ.  ευρώ.  Η  ένταξη  των  έργων  αυτών  είχε  αρχικά μπλοκάρει,  για  τυπικούς  λόγους,  από  τους  ενδιάμεσους  φορείς  υλοποίησης του  προγράμματος.  

Με  πρωτοβουλία  του  Υφυπουργού,  συστάθηκε  Ειδική Επιτροπή  η  οποία  έκανε  επανεξέταση  των  αιτήσεων,  μία-προς-μία,  και δικαίωσε όσους επενδυτές πληρούσαν τα κριτήρια.  . 

Τα  παραπάνω  επενδυτικά  σχέδια  διαχωρίζονται,  βάσει  του  οδηγού εφαρμογής, στους κλάδους των Υπηρεσιών (που αφορούν επενδύσεις ύψους 20.000 – 100.000 ευρώ), Μεταποίησης (επενδύσεις ύψους 30.000 – 300.000 ευρώ)  και  Τουρισμού  (επενδύσεις  ύψους  20.000  –  300.000  ευρώ).  Το ποσοστό επιχορήγησής τους διαφέρει ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης και το μέγεθος της Επιχείρησης.

ΚΟΡΥΦΗ